Kategoriler
Akrep Burcu Erkeği Uyumu

Akrep Erkeği Yay Kadını Uyumu

Akrep Erkeği Yay Kadını Uyumu

Akrep Erkeği Yay Kadını Uyumu

Akrep erkeği Yay kadını uyumu nasıldır? Akrep erkeği Yay kadını ile anlaşabilir mi? Akrep erkeği Yay kadını ile mutlu olabilir mi? Akrep erkeği Yay kadını arkadaşlığı, İkisi ne kadar uyumludur? Akrep erkeği ve Yay kadını ilişkisi, akrep aşkı yay aşkı mutluluk getirir mi? Akrep erkeği Yay kadını aşk ve evlilik?

Öncelikle iki burcun astrolojik verilerine ve özelliklerine bakalım.

Akrep Erkeği

Grubu: Su
Niteliği: Sabit
Gezegeni: Mars ve Pluto
Ev Konumu: 8. Ev
Burcun İlgili Olduğu Alan: Cinsel Yaşam, Ölüm ve Madde Ötesi Hayat

Yay kadını

Grubu: Ateş
Niteliği: Değişken
Gezegeni: Jüpiter
Ev Konumu: 9. Ev
Burcun İlgili Olduğu Alan: İnanç, Felsefe, Yüksek Eğitim ve Yolculuk

Akrep Erkeği Yay Kadını Genel Uyum Analizi

Akrep erkeği Yay kadını uyumu, iki burcun özellikleri gözönünde bulundurulduğunda nasıldır?

Açık ve Net olan ile Gizli ve Dolaylı olanın bir araya geldiği bir birliktelik. Astrolojik verilere baktığımızda ortak bir noktanın olmadığını görebiliriz. Bazı alanlarda farklı özellikler ilişkiye heyecan katar ancak tüm alanların farklı olması iki insanın gerektiğinde anlaşmalarını sağlayabilecek noktaları da ortadan kaldıracaktır.

Akrep erkeği ve Yay kadını umutsuz bir birliktelik midir? Tabiki hayır her insanın doğum haritasında 12 ev olduğu ve her evin insana farklı özellikler katabileceği unutulmamalıdır. Yükselen, ay, Merkür, 3. ve 7. evler ilişkinin yönünü büyük oranda belirleyebilir. Buna 8. evi de dahil edebiliriz ancak Akrep burcunun doğal evi olduğu için muhatabının kim olduğu çok farketmeyecektir.

Akrep burcu su grubunun tüm özelliklerini uç noktalara taşır. Ruhsal hassasiyetlerinin, derin duygularının yanısıra perde arkası yöneticilerdendir. Bulunduğu ortama yalnız kendisi hakim olmak ister. Kendisinden başka ikinci bir karar verici ve yönetici olmasına tahammül edemez. Bu durum özellikle kişisel yaşam alanında çok belirgin bir şekilde kendini gösterir.

Yay burcu ise ateş grubuna mensuptur. Bir koç burcu gibi olmasa da özgürlüğüne son derece düşkündür. Kararlarını alırken başkalarının müdahale etmesini sevmez.

Akrep erkeği “bu diyarların kralı benim” derken Yay kadını ise kolayca “Öyleyse çeker giderim bu diyarlardan” diyebilir.

Akrep Erkeği Yay Kadını Uyumu, iletişim

Akrep erkeği Yay kadını uyumu iletişim konusunda nasıldır?

Bu ilişkinin kopuş noktası büyük oranda iletişim sorunları nedeniyle olabilir. Yay kadını konuştuğunda söylediği sözlerinin karşısındaki insanları incitip incitmediğine pek bakmaz. Aklına geleni söyler. Onu ilgilendiren söylediklerinden dolayı birilerinin kırılıp kırılmayacağı değil, aklındaki sözleri söyleyip rahatlamasıdır. Görür ve gördüklerini düşünce halinde ok gibi fırlatır. Okun kimse isabet edip yaralayacağı Onun sorunu değildir.

Ancak karşısındaki insan her hareketi, sesi, hissi, düşünceyi ve kelimeyi koklayarak anlam çıkarmaya çalışan bir insan olunca ortalık karışacaktır. Yay kadını söylediği sözlerin barındırdığı hisler ve anlamlarla fazla ilgilenmez ama Akrep erkeği kendisine yönelen cümlelerle birlikte vurgulanan her kelime ve ses tonlarından da anlamlar çıkarır. Söylenen sözlerde kendisi ile ilgili tehdit ve ağır eleştiri algıladığında çok şiddetli bir tepki gösterir ki Yay kadını neye uğradığını şaşırır. Amacı kırmak değildir ama karşısındaki insanın hassasiyetlerini anlamadan sarfedeceği sözlere her defasında daha fazla dikkat etmek zorunda kalacaktır.

Yay kadını Akrep erkeği gibi derinlere inemediği için Akrep erkeğini anlamakta her zaman zorlanacaktır. Akrep erkeği ise Yay kadınının üst perdeden yayın yapan frekansına ulaşamaz. İkisi de farklı frekanslarda yayın yaptıkları için sadece çatışma yaşadıklarında kendi gerçeklikleri ile karşı karşıya kalabilirler.

Hiçbir insan birlikte olduğu insan ile anlaşmazlık yaşamak istemez ama doğuştan gelen özelliklerin törpülenerek değiştirilmesi de güçtür.

Yay kadını felsefi bir düşünme yeteneğine sahip olduğu için konuların en ince ayrıntısına kadar iner ve ortaya soyut bir tablo çıkartır. Bu tablonun renkleri Neptün’e ait olursa ortaya çıkan eser tümüyle subjektif ve gerçeklikten uzak bir eser gibi görünebilir. Jüpiter-Neptün etkileşimi Yay kadınının mistik bir boyuta taşınmasına neden olabilir. Her şeyi sembollerle ifade eder, gerçeklerle olan bağını koparabilir. Akrep erkeği için bu durum ilgi çekici gelebilir ancak Yay kadını Akrep erkeği gibi ruhsal donanıma sahip olmadığı için girdiği mistik boyutla gerçek dünya arasındaki bağı bir türlü kuramayabilir.

akrep burcu erkeği yay burcu kadını uyumu, akrep yay anlaşabilir mi, akrep yay evlilik

Akrep Erkeği Yay Kadını Sosyal Faaliyetler

Akrep erkeği Yay kadını uyumu sosyal faaliyetler açısından nasıldır?

Yay kadını sosyal yönden faal bir kadındır. Onu toplantılarda, etkinliklerde, yemeklerde ve her ortamda görebilirsiniz. Akrep erkeği gibi bireysel takılmaz. Her zaman etrafında birileri vardır ve buna da ihtiyaç duyar. Kendisini anlatmaya, ifade etmeye ve birileri ile paylaşıma ihtiyacı vardır.

Akrep erkeği sabit bir burç olduğu için sevdiği bir ortamı yıllarca terk etme ihtiyacı duymayabilir ancak Yay kadını için seyahatler ve ortam değişikliği yapısının bir gereğidir. Gün içerisinde çıkıp dolaşma ihtiyacı duyduğu gibi zaman zaman daha önce hiç görmediği uzak diyarlara gitmek, yeni yerler görmek ve farklı insanlarla da tanışmak ister.

Akrep erkeği için zaman zaman farklı yerlere gitmek keyifli olsa da Yay kadını gibi yaşamını bu değişkenliğe adapte edemeyebilir. Kısacası yay kadını farklı diyarların, akrep erkeği de kendi diyarının insanlarıdırlar.

Akrep Erkeği Yay Kadını Aşk ve Evlilik Uyumu

Akrep erkeği Yay kadını aşk ve evlilik hayatında nasıldır?

Doğum haritasındaki farklılıklar iki farklı burcu birbirlerine aşık olmaya itebilir. Ancak bu farklılıklar uyum gerektiren konumlarında farklı olması ile uzun sürmeyecektir. Akrep erkeği yay kadını uyumu, iki tarafın ne kadar olgun oldukları ve kendilerini ne kadar tanıdıkları ile bağlantılı olacaktır.

Yay kadını akrep erkeğinin karizmasını, bakışlarını ve dik duruşunu sevebilir. Akrep erkeği de yay kadınının sosyal yönünü ve yaptığı seyahatler sonrası taşıdığı bilinmezlik ve farklılık duygusunu sevebilir.

Evlilikleri karşılıklı sabır ve anlayışla tabiki yürüyebilir ancak özellikle iletişim konusunda 3. evleri de birbirlerini anlayabilecekleri bir konumda değilse fazla çaba sarfetmek gerekebilir.

Akrep Erkeği Yay Kadını Arkadaşlığı

Akrep erkeği Yay kadını uyumu, arkadaş olarak uyumları nasıldır?

Birlikte hareket etmeleri iletişim sorunları nedenleri ile güç olacaktır. Akrep erkeği Yay kadınına göre daha ağır başlı ve ciddi bir duruş sergiler. Ne Yay kadını Akrep erkeğini ne de Akrep erkeği Yay kadınını tam olarak anlayamayabilir. Arkadaşlık, birlikte bir şeyler paylaşıldığında ve bir araya gelindiğinde insanları mutlu eder. Akrep erkeği Yay kadını arkadaşlığı için, bir araya geldiklerinde mutlu olacaklarını söylemek güçtür.

Yay kadını sözlerini sakınmaz, içinden geleni dışarı yansıtır. Akrep erkeği düşünmeden herşeyi söyleyen bir insanla uzun süre bir arada duramaz. Doğum haritalarında 3. evleri uyumlu ise iyi bir arkadaşlık geçirebilirler ancak bunun dışında sorun yaşamaları kaçınılmazdır.

Akrep Erkeği Yay Kadını Uyumu, Cinsel Uyum

Akrep erkeği Yay kadını cinsel uyumu nasıldır? Cinsel yaşamlarında anlaşabilirler mi?

Konu içerisinde Akrep erkeği varsa uyum kaçınılmaz olur ancak iletişim çatışmaları uyumun süresini belirlemede oldukça etkilidir. Çünkü Akrep erkeğinin kalbine isabet eden Yay okları akrebi cephe almaya itmişse bu uyum da uzun süreli olmayabilir.

Akrep erkeği doğal konumu olan 8. ev ile Mars ve Pluto etkisinden dolayı cinselliği zorunluluk olarak görür. Yay kadını içinse cinsellik büyütülecek kadar önemli bir konu değildir. O’nun için cinsel yaşamın varlığı güzeldir ama yokluğu da bir yerlere yolculuk yapamamak veya yeni insanlarla tanışamamak kadar da önemli değildir.

Akrep Erkeği Yay Kadını Uyumu Sonuç

Akrep erkeği Yay Kadını Uyumu Mutluluk Getirir mi? Yeterince sabırlı ve anlayışlı iseniz neden olmasın.

Sadece güneş burcu etkisi dikkate alındığında yürütülmesi çok zor bir ilişkidir. Ancak insanların birbirlerinin fazlalıklarını uyumlu olmadıkları insanlara karşı gösterdikleri sabırla törpülediklerini düşünecek olursak birlikteliğin verimliliği bakış açısı ile doğru orantılı olacaktır.

Akrep erkeği açısından ilişkinin olağan seyrinde neler olabileceğini kısaca özetleyecek olursak. Akrep erkeği için değerli olan, kendisinde merak uyandırandır. Çözülmesi ve eşeledikçe yeni bir şeylerin ortaya çıkması Onu sürekli motive eder. Yay kadını ile olan birlikteliğinde Jüpiter-Neptün etkileşimini saymazsak bir süre sonra Akrep erkeği Yay kadınını tümüyle çözer ve artık kendisinde merak edilebilecek bir yön bulamaz hale gelir.

Yay kadınının yaptığı yolculuklar, sosyal aktiviteleri ve tanıştığı yeni insanlar ilk zamanlar farklı gelir ancak bir süre sonra kıskançlık bu cazibeyi de ortadan kaldırır.

Ya inatla devam edilir veya fazlalıklar atılarak uyum sağlanır. Her durumda sabır gerektirir. Başaran her zorluğun sonundaki ödülü kapar.

Akrep erkeği Yay kadını uyumu, zoru seven, farklılıkların güzellik getireceğine inananların ilişkisi olabilir.

 

Akrep Erkeği Aşk Uyumu! Uyumlu ve Uyumsuz Olduğu Burçlar

Akrep Burcu Erkeğini Yakından Tanımak İsterseniz

Akrep Burcu Erkeği Özellikleri

Akrep Burcu Erkeği Tüm Makaleler

Akrep Erkeği Yay Kadını Uyumu

www.akreportal.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir