Kategoriler
Astroloji

Ateş, Toprak, Hava ve Su Grubu Burçları

Ateş, Toprak, Hava ve Su Grubu Burçları

Ateş, Toprak, Hava ve Su Grubu Burçları

Hangi burç hangi grupta yer alır, burç ve grup özellikleri nelerdir? Koç burcu, boğa burcu, ikizler burcu, yengeç burcu, aslan burcu, başak burcu, terazi burcu, akrep burcu, yay burcu, oğlak burcu, kova burcu ve balık burcu hangi grupta yer alır? Hangi burç hangi gruptadır? Bulundukları grupların özellikleri nelerdir?

Ateş grubu burçları: Koç, Aslan ve Yay.
Toprak grubu burçları: Boğa, Oğlak ve Başak.
Su grubu burçları: Akrep, Yengeç ve Balık.
Hava grubu burçları: İkizler, Terazi ve Kova

Şimdi sırayla grupları, grup burçlarının özelliklerini ve elementlerin burçlara kattıkları özellikleri inceleyelim. İncelemek istediğiniz element ve burç grubuna aşağıdaki başlık linkleri ile ulaşabilirsiniz.

1- Ateş Grubu Burçları

2- Toprak Grubu Burçları

3- Su Grubu Burçları

4- Hava Grubu Burçları

Ateş Grubu Burçları Özellikleri ve Görevleri

ateş grubu burçları, hangi burçlar ateş grubunda yer alır

Ateş grubu burçları hangi burçlardır? Hangi burçlar ateş grubundadır ve neden ateş elementi ile ifade edilir? Ateş grubu burçlarının yaşamımızdaki görevleri ve özellikleri nelerdir?

Burçlar kuşağında bulunan 12 burç, özelliklerine göre farklı gruplara ayrılmıştır. Sahip oldukları özelliklere göre gruplar, elementlerle ifade edilirler. Her grup içerisindeki burçlar kendilerine has benzer özelliklere sahiptirler.

Bu gruplar Ateş, Toprak, Hava ve Su elementlerinin özellikleri gözönünde bulundurularak element adları ile sınıflandırılmışlardır.

Ateş Grubu Burçları

 • 1– Koç Burcu
 • 2– Aslan Burcu
 • 3– Yay Burcu

Ateş grubu burçları yüksek enerjiye sahiptir. Enerji seviyelerinin yüksekliği nedeni ile de ateş elementi ile adlandırılırlar. İnsanların organize edilmesi, yönlendirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili burçlardır. Grubun özelliklerini en belirgin şekilde taşıyan burç koç burcudur.

Ateş grubu burçları ve ateş elementi ile ifade edilen burçlar doğum haritalarında aldıkları etkilere ve ateş elementi yoğunluklarına göre yüksek bir egoya sahiptirler. Diğer burçlardan enerji almadıkları için kolay kolay etki altında kalmazlarAteş grubu burçları,

 • iyi bir yönetici,
 • organizatör,
 • rehber,
 • eğitmen,
 • yaşam koçu,
 • sporcu ve
 • zor işlerin çalışanları olurlar.

Koç Burcu ve Ateş Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Mars

Niteliği: Öncü

Temsil Ettiği Ev: 1. Ev (Kişilik ve Karakter Evi. Dışa Yansıyan Yönümüz)

Koç burcu ateş elementi özellikleri nelerdir?

Koç burcu için ateş grubunun lideri diyebiliriz. Yüksek bir egoya sahiptir ve bulunduğu ortamda tek söz sahibi olmak ister. Bir karar alınacaksa bu kararı ya sadece kendisi almalı veya alınan kararda mutlaka etkisi olmalıdır. Ateş grubu burçları arasında yönetici özelliği en belirgin olan burçtur.

 • Egosu yüksektir
 • Yüksek bir enerjiye sahip olduğu için sporun hemen her alanı ile ilgilidir
 • Yüksek enerjisini atmak için doğa sporlarına da yönelir. Yüksek efor gerektiren tırmanma, maraton, yüzme, ağırlık ve uzun yürüyüşler koç burcuna hitap eder.
 • Son karar vericidir. Kararları ya kendisi verir veya alınan kararlarda doğrudan etkilidir.
 • Eğer özelliklerinin farkında olarak eğitim almışsa iyi bir yönetici olarak çalışır.
 • Güç, cesaret ve kararlılık gerektiren işlerde aranılan özelliklere sahiptir.
 • Acelecidir. Sabretmesi çok zordur. Bu nedenle aklına gelen bir şeyi hemen yapmak ister. Öğrenme süreci hata yaparak tecrübe kazanmaktır.
 • Başkalarının fikirlerini almak veya bir başkasının ne yapması gerektiğini söylemesi kararlarını değiştirmez. Sonuçları yaşayarak görmek ister.
 • Herkesin kendisine hayran olmasını bekler.
 • Birlikte yaşadığı insanlara ve çalışanlarına ne kadar kararlı olduğunu göstermek için doğrudan emir verir. Bir şey yapılması gerekiyorsa mutlaka yapılmalıdır ve alternatiflere yer yoktur.
 • Sorgulanmaktan ve eleştirilmekten hoşlanmaz.

Koç burcu insan topluluğunu yönetme ve organize etmeye programlı olduğu için sert hatlara ve güçlü bir yapıya sahiptir. Emir vermesi, enerjik ve sert bir yapıya sahip oluşu onun doğuştan gelen özellikleri ile ilgilidir.

Egosunun tatmin olması ancak istediklerini yapabildiğinde ve beğenildiğini gördüğünde mümkün olabilir.

Ateş Grubu Burçları, Koç Burcu ve Mars Etkisi

Duyu organları ile elde ettiği verilere göre hareket ettiği için ruhsal sezgilere sahip değildir. İnsanların neler hissettiği veya neler hissedeceği ile ilgilenemez. Yaşamda aldığı rol gereği de bu şekilde olmaları gerekir. Bir konuda emir vermeden önce kimin ne düşüneceği ve ne hissedeceğine odaklı olması, yönetici olmasına engel olacaktır.

Koç, Akrep burcu ile birlikte Mars etkisi altında olan iki burçtan biridir. Koç burcu açık, Akrep burcu ise Pluto etkisi de taşıdığı için gizlidir. Koç burcu madde seviyesinin, Akrep burcu ise madde ötesi seviyenin yönetici konumundadırlar. Koç hissetmez, Akrep hisseder. Koç doğrudan emir verir, Akrep, yapılması gerekenleri başkaları aracılığı ile yapar, Koç bilinir ve tanınır, akrep bilinmez. Koç tanınmak ve bilinmek, herkes tarafından taktir edilmek ister, Akrep ise gizemli kalmayı tercih eder.

Ateş elementi olan Koç burcu yönetici özelliklerini doğumundan itibaren göstermeye başlar. Kişiliğine fazla müdahale edilmeden büyütülürse iyi bir organizatör ve yönetici olacaktır.

Aslan Burcu ve Ateş Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Güneş

Niteliği: Sabit

Temsil Ettiği Ev: 5. Ev (Ego, Aşk ve Şans)

Aslan burcu ateş elementi özellikleri nelerdir?

Aslan burcu da koç burcu gibi yönetici ve organizatördür ancak alanları farklıdır. Aslan burcu daha çok egosunu tatmin edebileceği eğlenceli alanlara yönelir. Daha neşeli ve renkli bir yapıya sahiptir.

 • Sanat,
 • spor
 • kültürel faaliyetler,
 • eğlence dünyası ve
 • kendisini gösterip tatmin olabileceği her alanda,

bir numara olmak ister. Aslan burcu için varolan tek rakam “1” rakamıdır ve bu rakamdan sonra gelen diğer rakamları kabul etmez. 1 numara olmayacağı yerde durmak istemeyecektir.

Enerjisini etrafa saçan ve insanları eğlendiren bir yapıya sahiptir. Koç burcu gibi sert hatlara sahip değildir. Ancak sabit nitelikte olduğu için inatçı ve kararlıdır. Aldığı kararlardan veya sahip olduğu fikirlerden geri adım atması zordur.

Amacı her zaman 1 numara olmak olduğu için bunu yapmak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz. Etrafında toplananlara karşı son derece cömerttir. Aldığı ve kullandığı herşeyin herkes tarafından beğenilebilecek tarza sahip olmasını ister. Harcamalarında sınır tanımaz. Yaptıkları cömertlikler karşısında övülmek, taktir edilmek ve beğenilmek en büyük beklentisidir.

Lüks onun için herkesin kendisini parmakla göstermesi için iyi bir araçtır.

Ateş Grubu Burçları, Aslan Burcu ve Ego

Aslan burcu da organize etmeyi sever. İnsanları bir araya getirmeyi, onları yönlendirmeyi ve bir hedefe kanalize etmeyi amaçlar. Amaç, egoyu tatmin etmektir. Sonuçta ne yaparsa yapsın mutlaka taktir edilip alkışlanmak ve herkes tarafından bilinip sevilmek ister.

Aslan burcu yaşamın ortaya çıkarılması gereken yönlerini ve egoyu temsil eder. Bu durum insanların içlerinde varolan enerjilerinin ve potansiyellerinin açığa çıkarılmasında son derece önemlidir. İlk bakışta “ego” kelimesi çok itici bir kavram gibi gelse de insanların harekete geçmesi için gerekli unsurlardan biridir. Hareket enerji ve dinanizm demektir.

Diğer ateş grubu burçları gibi Aslan burcu da yüksek enerjiye sahip olduğu için mutlaka sportif faaliyetlere yönelir. Hareket etmeli ve enerjisini dönüştürmelidir. Hantallaşan bir aslan burcu, enerjisini atamadığında bu enerjilerin neden olacağı rahatsızlıklarla boğuşmak zorunda kalabilir.

Ateş elementi olan Aslan burcu koç burcunun gülümseyen ve gülümseten yönüdür. Koç burcundaki hırs, Aslan burcunda yüksek egoyla birleşir.

Aslan burcu da iyi bir yönetici olur ancak doğum haritasında farklı etkiler almamışsa, başkalarının beğenisine ihtiyacı olduğu için gülümseyebilen bir yönetici olacaktır.

Aslan burcu,

 • iyi bir romantik,
 • iyi bir şovmen,
 • iyi bir yönetici,
 • iyi bir sanatçı ve
 • iyi bir sporcu olabilir.

Gülümseyen yönüne hiçbir zaman aldanılmaması gereken bir burçtur. Öfkelendiğinde aslandan pek bir farklı olmadığını göreceksiniz.

Yay Burcu ve Ateş Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Jüpiter

Niteliği: Değişken

Temsil Ettiği Ev: 9. Ev (Yüksek Öğrenim, Yolculuklar, Din ve Felsefe)

Yay burcu ateş elementi özellikleri nelerdir?

Yay burcu diğer ateş grubu burçlarına göre değişken niteliğinden dolayı daha uyumlu ve esnektir. Yay burcu

 • uzun yolculuklar,
 • farklı kültürler,
 • yeni insanlar ve yerler,
 • din ve maneviyat
 • yabancı dil,
 • felsefe,
 • yüksek öğrenim,
 • entelektüellik ve
 • özgürlüğü temsil eder.

Bu özelliklerinden dolayı, Kova burcu ile birlikte en uzun süre bekar kalan burçlar arasında yer alır.

Doğum haritasında belirgin şekilde yay burcu özelliği taşıyanlar için uzun süre bir yerde sabit kalabilmek nerede ise imkansızdır. Ateş grubu ve ateş elementi özellikleri yay burcunda enerji potansiyelini sürekli yolculuk yapmaya yönlendirerek gösterir. Kapalı alanda kalmak istemez. Çıkıp dolaşmalı, keşfetmeli, yeni insanlar ve yeni yerler görmelidir.

Burçlar kuşağının iki gezgin burcu vardır. Biri yay, diğeri ise hava grubu burçlarından olan ikizler burcudur. İkizler burcu daha hızlıdır ancak dar bir alanla ilgilidir. Yay burcu seyahatleri ise tüm dünya ile ilgilidir.

Yay burcu da tıpkı diğer ateş grubu burçları koç ve aslan burcu gibi iyi bir organizatördür. Ancak yaptığı organizasyonlar daha çok kültürel ve entelektüel ağırlıklıdır. İnsanları edindiği tecrübeler ve bilgi birikimi ile etkileyerek eğitmeyi ve harekete geçirmeyi amaçlar.

Ateş Grubu Burçları, Yay Burcu ve Eleştiri Özelliği

Yay burcu çok iyi bir eleştirmendir. Eleştirilerdeki becerisinin kaynağı çok fazla alternatif görme ve tanıma imkanı bulmasından kaynaklanır. Yaptığı seyahatlerde edindikleri ona çok iyi karşılaştırma yapma olanağı sunar. Eleştirirken duygularına değil edindiklerine ve birikimlerine dayanır. Yaptığı eleştiriler toprak ve su grubu burçları için acımasızca gelebilir.

Ateş elementi olan Yay burcunun daha ılımlı ve insancıl görünüşüne aldanarak onu hafife almaya kalkmayın. Ateş grubu burçları arasında yer almasının nedeni yüksek enerjiye sahip olmasıdır. Eğer hoşlanmadığı bir şeyi ısrarla yaparsanız çok yüksek tondan tepki verdiğini geçte olsa görebilirsiniz.

Yay burcu özelliği bir insanda çok belirgin ise sahip olduğu enerji ile kodlarındaki görevleri yerine getirebilmesi için özür olması gerekir. Yay burcunun bekarlar burcu olarak anılmasının nedeni de budur. Erken yaşta evlenen bir yay burcunun istediği her yere istediği zaman gidebilmesi ve herkesle tanışabilmesi mümkün olmayacaktır. Yay, ancak durulup yeterli birikime sahip olduğuna inandığında evlenmeyi gündemine alabilir.

Ateş grubu burçları her biri kendi kategorisinde insanları yönlendirme ve organize etmeye programlıdırlar.

Koç Burcu: Güç ve kararlılık

Aslan Burcu: Ego

Yay Burcu: Birikim ve Eğitim

Alanlarında sahip oldukları yüksek enerjileriyle durağanlığı ortadan kaldırarak insanları harekete geçirirler.

Toprak Grubu Burçları Özellikleri ve Görevleri

toprak grubu burçları, hangi burçlar toprak grubunda yer alır

Toprak grubu burçları hangi burçlardır? Hangi burçlar toprak grubundadır ve neden toprak elementi ile ifade edilir? Toprak grubu burçlarının yaşamımızdaki görevleri ve özellikleri nelerdir?

Burçlar kuşağında bulunan 12 burç, özelliklerine göre farklı gruplara ayrılmıştır. Sahip oldukları özelliklere göre gruplar, elementlerle ifade edilirler. Her grup içerisindeki burçlar kendilerine has benzer özelliklere sahiptirler.

Bu gruplar Ateş, Toprak, Hava ve Su elementlerinin özellikleri gözönünde bulundurularak element adları ile sınıflandırılmışlardır.

Toprak Grubu Burçları

 • 1– Boğa Burcu
 • 2– Başak Burcu
 • 3– Oğlak Burcu

Toprak grubu burçları verimliliği ifade eder. Toprak grubu,

 • güç,
 • dayanıklılık,
 • azim,
 • çalışkanlık,
 • üretkenlik ve
 • disiplinle ilgilidir.

Yaptıkları işlerde verimliliği artırırlar. Birlikte oldukları burçları üretken hale getirerek verimi artırırlar. Toprak grubunun en belirgin özellikleri sabit niteliklere sahip boğa burcunda bulunur.

Toprak grubu burçları ve toprak elementi ile ifade edilen burçlar doğum haritalarında aldıkları etkilere ve toprak elementi yoğunluklarına göre yüksek bir verimliliğe sahiptirler. Titiz, disiplinli ve kararlı bir çalışma prensibine sahiptirler.

Başladıkları işleri bitirmeden bırakmak istemezler. Özellikle sabit niteliğe sahip boğa burcu inatçı yapısı ile dikkat çeker. Toprak grubu burçları sorumluluk sahibidirler ve kendilerine verilen görevleri yerine getirme konusunda çok titiz davranırlar.

Boğa Burcu ve Toprak Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Venüs

Niteliği: Sabit

Temsil Ettiği Ev: 2. Ev (Para ve maddesel değerler)

Boğa burcu toprak elementi özellikleri nelerdir?

Boğa burcu, Toprak grubu burçları içesinde en inatçı ve kararlı olanıdır. İnatçı yapısı açıktan görülen bir burçtur. Doğrudan meydan okur ve inadını sürdürür. Ancak aldığı etkilere göre tembelleştiği dönemlerde olabilir. Venüs etkisi ile güzel bir sese ve etkileyici bir dış görünüşe sahip olabilir. Tensel özelliklere sahiptir. Dokunarak hissetmek ve algılamak ister.

Yapması gerektiğine inandığı bir şeyler olduğunda kendisi ile mücadele ederek tamamlamadan işini bırakmak istemez. Güçlü bir yapıya ve dirence sahiptir. Cinsel potansiyelin en yüksek olduğu burçlar arasındadır.

Maddi kazancın nasıl elde edilebileceği ve değerlendirilebileceği ile ilgili bir burçtur. Bu konuda diğer burçlara örnek olur. Madde planına bağlılığı ve maddenin nasıl evrilip yararlı bir şekilde kullanılabileceği ile ilgilenir.

Toprak Grubu Burçları, Boğa Burcu ve Doğal Ortamlar

Doğal özellikleri doğa ve toprakla iç içe olmasını gerektirir. Doğal ortamlarda kendisini daha iyi, huzurlu ve güçlü hisseder. Asıl üretkenliği de bu alanla ilgilidir ancak inatçı yapısı ile hemen her alanda başarılı olabilir.

Venüs etkisi boğa burcunda sanatsal bir estetik kazandırır. Sesini çok iyi kullanabilir. Kadife tonunda etkileyici ve büyüleyici bir sese sahiptir. İyi bir ses sanatçısı olabilir.

Boğa burcu denilince ilk akla gelen konulardan biri de yemektir. Tat alma duyusu çok hassas olduğu için yemek konusunda çok iddialıdır. Çok iyi bir aşçı veya gurme olabilir. Toprak ve toprakla bağı olan her şeyi dönüştürme konusunda yeteneklidir.

Toprak elementi olan Boğa burcu çok inatçı bir yapıya sahip olduğu için onunla bir konuda inatlaşmamaya özen gösterilmelidir. Fikrini değiştirmeyeceği gibi saldırgan bir ruh haline de bürünebilir. Boğa burcu toprak tabiatıyla doğal bir süreçte kendisi deneyimleyerek öğrenir.

Başak Burcu ve Toprak Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Merkür

Niteliği: Değişken

Temsil Ettiği Ev: 6. Ev (Sağlık ve günlük yaşam)

Başak burcu toprak elementi özellikleri nelerdir?

Başak burcu kendisini topluma adayan ve toplum için çalışan bir burçtur. Toprak grubu burçları içerisinde en titiz çalışan burçtur. Temel ilkeleri düzenli, titiz, temiz ve hatasızdır. Görevi toplumun ihtiyacı olan analiz, veri akışı, temizlik, sağlık ve her konuda veri tabanlarını düzenlemektir. Bilgileri analiz edip değerlendirir, verilerin sağlıklı akışını sağlar, insanların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin yürümesini sağlar ve tüm bunları yaparken Merkür etkisi ile her zaman çok aceleci ve hızlı davranır.

Başak burcu gerçek bir fedakar ve işkoliktir. Yapılması gerektiğine inandığı bir işi mutlaka yapar ve bu şekilde mutlu olur. Veriler ve bunların analizi ile arası çok iyi olduğu için verilerden sonuç çıkarılması gereken işlerde çok başarılıdır. Üstelik hata yapmamak için çok titiz bir çalışma yürütür. Hata yapmamak ve sonuçlardan birilerinin olumsuz etkilenmemesi için tekrar tekrar kontrol eder.

Başak burcu için bir işin yapılması sıkıcı değildir, asıl sıkıcı olan tekrar kontrol etme ihtiyacıdır ve tekrar etmediğinde içi rahat etmez.

Toprak Grubu Burçları, Başak Burcu ve Temizlik

Başak burcu toplumun temiz yüzünü temsil eder. Etrafınızda gördüğünüz ve temizlik hastalığı var dediğiniz insanların doğum haritalarında güçlü başak burcu etkisi olma olasılığı çok yüksektir.

Toprak elementi olan, Başak burcu yaşadığı ortamı ve toplumu temizler, düzenler ve tüm verilerin düzenli akışını sağlar. Yaşadığı ortamda son derece temiz ve düzenlidir. Birlikte çalıştığı insanların yaptıkları işlerden daha yüksek verim almaları konusunda onlara destek ve yardımcı olur.

Değişken bir yapıya sahip olduğu için başlangıçta biraz çekingen olsa da girdiği her ortama uyum sağlar. Neşeli, aceleci ve güler yüzlüdür. Bazı konularda cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyabilir. Mars etkisi (Koç ve Akrep) bu konuda kendisine güç ve cesaret verir.

Oğlak Burcu ve Toprak Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Satürn

Niteliği: Öncü

Temsil Ettiği Ev: 10. Ev (Disiplin, İş Hayatı ve Meslek)

Oğlak burcu toprak elementi özellikleri nelerdir?

Oğlak burcu, sahip olunan bir mesleğin ne kadar verimli olabileceğine güzel bir örnektir. Yaptığı işle çevresine örnek olur. Son derece disiplinli ve kararlı bir çalışma sistemi vardır.

Öncü niteliği ile kendisi ile birlikte olanları da organize ederek harekete geçirir. Oğlak burcu bir konuda karar vermiş ve sonuca odaklanmışsa vazgeçmesi çok zordur. Sadece kendisi değil kendisi ile birlikte olanları da peşinden sürükler.

Oğlak burcu toprak grubu burçları içerisinde en soğuk olanıdır. Yüz ifadesi akrep burcunu andırır. Soğuk, donuk ve mimik ifadeleri çok azdır. Dışarıdan bakıldığında ne hissettiği ve ne düşündüğü kolay anlaşılmayan bir burçtur.

Toprak Grubu Burçları, Oğlak Burcu ve Üretkenlik

Oğlak burcu işkolik olarak adlandırılan burçlardandır. Odaklandığı bir işte günlerce mesai yapabilir. Yorucu olmakla birlikte Satürn’ün gizlediği perde arkasında yaptığı işlerle anılma, tanınma ve bilinme arzusu vardır. Çok yüksek bir sorumluluk duygusuna sahiptir. Kendisine yapılması için verilen bir işi en iyi şekilde teslim etmek ister. Bu konuda sağlığı da dahil herhangi bir sınır tanımaz.

Toprak elementi olan Oğlak burcu iş dünyasının lokomotifi gibidir. Çalışır ama başak ve boğa gibi sadece toplum yararını gözetmez. Yaptığı büyük fedakarlıklar karşısında tanınmış biri olmak ister. Bu istek ona başkalarının yapamayacağı fedakarlıkları kolayca yapmasını sağlar.

Oğlak burcu da inatçı ve kararlıdır ancak Satürn etkisinden dolayı üzeri toprakla örtülü gibidir. İç dünyasında olanların dışa yansımasına izin vermez. Temel ilkesi “Bir gün insanlar yaptığım fedakarlıkların farkına varacaklar” dır. Durmak bilmeden çalışan, yüksek bir disipline ve sorumluluk duygusuna sahiptir.

Toprak grubu burcu olan Oğlaklar, insanlara disiplinli çalışmayı ve sorumluluk sahibi olmayı öğretmekle görevlidirler.

İstenilenler için çalışmak, yüksek verim ve devamlılık için disipline sahip olunması gerektiğini yaşayarak öğretirler.

Kısaca Toprak Grubu Burçları

Boğa Burcu: Dayanıklılık, Güç ve Kararlılık

Başak Burcu: Titiz, Analitik ve Toplumsal

Oğlak Burcu: Disiplin ve İş Hayatında Verimlilik

Yüksek sorumluluk duyguları ile yapmaları gerektiğine inandıkları işleri tamamlamadan bırakmak istemezler. Birlikte yaşadıkları insanları ve toplumu verimli hale getirerek üretkenliği artırırlar.

Hava Grubu Burçları Özellikleri ve Görevleri

hava grubu burçları, hangi burç hava grubunda yer alır

Hava grubu burçları hangi burçlardır? Hangi burçlar hava grubundadır ve neden hava elementi ile ifade edilir? Hava grubu burçlarının yaşamımızdaki görevleri ve özellikleri nelerdir?

Burçlar kuşağında bulunan 12 burç, özelliklerine göre farklı gruplara ayrılmıştır. Sahip oldukları özelliklere göre gruplar, elementlerle ifade edilirler. Her grup içerisindeki burçlar kendilerine has benzer özelliklere sahiptirler.

Bu gruplar Ateş, Toprak, Hava ve Su elementlerinin özellikleri gözönünde bulundurularak element adları ile sınıflandırılmışlardır.

Hava Grubu Burçları

 • 1– İkizler Burcu
 • 2– Terazi Burcu
 • 3– Kova Burcu

Hava grubu burçları yaşamın nöron hücreleri gibidirler. İnsanları birbirine bağlayarak bilgi akışını sağlarlar.

Hava grubu burçları,

 • sosyal ilişkileri,
 • insanların birbirleri ile olan iletişimini,
 • bilgi aktarımlarını, arkadaşlıkları ve
 • sözel alanı temsil ederler.

Bilgi aktarımları sözel ifadeye dayanır. Çok kolay arkadaş edinirler ve sosyal ortamların aranılan insanlarıdırlar.

Gülen yüzleri, ışıldayan gözleri, cana yakın tavırları ve hoşsohbetleri ile insanları bir araya getirmeye, insanlar arasındaki iletişimi sağlamaya programlıdırlar.

Hava grubu burçları evcimen değillerdir. Uzun süre kapalı bir ortamda kalmazlar. Dolaşmak, yeni insanlar tanımak, insanlarla iletişim halinde olmak, paylaşmak ve paylaştırmak onların görevidir.

İkizler Burcu ve Hava Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Merkür

Niteliği: Değişken

Temsil Ettiği Ev: 3. Ev (İletişim, Sosyal yaşam ve Eğitim)

İkizler burcu hava elementi özellikleri nelerdir?

İkizler burcu hemen herşeyi yüzeysel bir şekilde öğrenerek diğer insanlara aktarır. Hızlı öğrenir ve pratik bir şekilde öğretir. Zihin işleyişi çok yüksek olduğu için kelimeler bu hıza yetişmekte zorlanır. Kendisini kontrol edemediğinde çok hızlı konuşabilir.

İkizler, girdiği ortamlarda çok rahattır. Herkesle çok kolay uyum sağlar ve çok çabuk arkadaşlık ortamı oluşturur. Çok sayıda arkadaşı vardır. Tanıdığı her insandan yeni bilgiler edinir ve bunları tanıştığı diğer insanlara aktarır. Okumayı ve okuduklarını aktarmayı çok sever.

Yay burcu kadar olmasa da Hava grubu burçları içerisinde en çok yolculuk yapan burçtur. Sürekli hareket halindedir ve yerinde duramaz. Gün boyu yüksek bir tempo ile hareket edebilir. Bu özelliğinden dolayı sürekli koşuşturma gerektiren gazetecilik ikizler burcu mesleği olarak anılır.

Hava Grubu Burçları, İkizler Burcu ve Bilgi Akışı

İkizler burcu kapalı alanda olmadığı sürece her zaman yapacak bir şeyler bulabilir. Hiçbir şey yapamıyorsa tanımadığı bir insanla tanışarak onunla sohbet eder. İkizler burcunun yaptığı hiçbir sohbet boşa gitmeyecektir. Edindiklerini mutlaka bir başkasına aktararak bilgileri işe yarar hale getirirler. Bu özelliklerinden dolayı “dedikoducu” olarak ta nitelenebilirler.

Hareketli yaşamlarından dolayı evlilikleri çoğu zaman gecikir. Ancak durulmaya başladıklarında ve istedikleri yaşam tarzını oluşturduklarında bu düşünceyi ele almaya başlarlar.

Terazi Burcu ve Hava Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Venüs

Niteliği: Öncü

Temsil Ettiği Ev: 7. Ev (Evlilik ve Ortaklıklar)

Terazi burcu hava elementi özellikleri nelerdir?

Hava grubu burcu terazinin görevi, insanlar arasındaki ilişkileri dengelemektir. İnsan ilişkilerini dengeleyebilmek için o kadar yoğun bir efor sarfeder ki bu arada kendisini unutabilir. Terazi burcu,

 • insanların uyum içerisinde yaşamaları,
 • barış ortamının sağlanması,
 • estetik,
 • güzellik,
 • sanat ve
 • zarafetle ilgilidir.

Terazi Burcu, Tıpkı ikizler burcu gibi terazi burcu da sosyal bir burçtur. Yeni insanlarla tanışmaktan keyif alır. Ancak ikizler burcundan farkı, ikizler burcu gibi bilgi aktarımı ile ilgili değildir. Daha çok insanların sorunlarına odaklanır ve onları dengelemeye çalışır.

İlginç bir şekilde çok sayıda insanla tanışmasına rağmen takılıp kaldığı ve iletişime devam ettiği insanlar sorunları olan insanlardır. Bu devamlılık onların sorunlarının çözümlendiğine veya elinden bir şey gelmediğine inanıncaya kadar devam eder.

Terazi burcu diğer hava grubu burçları ikizler ve kova burcunun aksine bulunduğu 7. Ev konumunun etkisi ile erken yaşta evliliğe odaklanır. Birçoğu erken yaşta evlenir ve kendisini aile ortamına adapte eder. Ancak uyum sağlayabileceği bir burçla evlenemezse herşeyi dengelemeye programlı terazi burcu kendisini, evlendiği insanı ve aileyi dengelemeyebilmek için büyük efor sarfeder.

Hava Grubu Burçları, Terazi Burcu ve Estetik

Uyumlu evliliklerde ise evini, çocuklarını, kendisini ve eşini estetik açıdan güzelleştirmeye çalışır. Evinin her yanını çiçekler, vazolar, güzel desenlere sahip halılar ve mobilyalarla süsler. Bir terazi burcunun evine girdiğinizde estetik açıdan mest olursunuz. Zarafet ve güzel kelimesi terazi burcunun ellerinde anlam kazanır.

Terazi burcu insanı mest eden gülüşleri, hoş sohbetleri, güzelliği ve cana yakın tavırları ile herkesi kendisine çeker. Gelen herkesi tartar, dengelenmeye ihtiyacı olanları dengeleyerek hayatın içerisine tekrar gönderir.

Kova Burcu ve Hava Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Uranüs

Niteliği: Sabit

Temsil Ettiği Ev: 11. Ev (Zeka, Gelecek, Teknoloji ve Arkadaşlık)

Kova burcu hava elementi özellikleri nelerdir?

Kova burcu zekası ile ön plana çıkan bir burçtur. Tıpkı ikizler ve terazi burcu gibi çok sayıda arkadaşı vardır. İkizler burcu insanlar arasındaki bilgi aktarımını, terazi insanların dengelenmesini, kova burcu ise zekası ile çözüm bekleyen sorunların çözümü ile ilgilenir. Temel hedefi bireysel çözümler değil toplumsal çözümlerdir. Yaptığı çalışma sadece tek bir bireyle ilgili olmamalı herkesi ilgilendirmelidir.

Tanıştığı her yeni insandan yeni bakış açıları, teoriler, bilimsel veriler, formüller ve bilgiler alır. Toplumsal sorunlara ve çözümlere odaklanır. Zaman harcadığında ortaya yararlı bir çalışma çıkacağına ve herkesin bundan yararlanacağına inanırsa uzun süre kendisini o konuya odaklayabilir.

Hava grubu burcu olan Kova, çözüm üretmek adına sınırları zorlama becerisi ile dünyaya gelir. Diğer insanların göremedikleri ayrıntılara odaklanır, birikimlerini değerlendirir ve çözüm üretir. Pratiktir ve en kısa yoldan çözüme ulaşmaya çalışır.

Hava Grubu Burçları, Kova Burcu ve Evlilik

Yay burcu ve ikizler burcu ile birlikte en geç evlenebilecek burçlar arasındadır. Yaşamı çocuksu ve haylaz bakış açısı ile o kadar çok hafife alır ki evlilik fikrini benimsemesi ve kabullenmesi uzun zamanını alır. Eğer odaklandığı ve bitirmesi gerektiğine inandığı projeleri varsa bu süreç daha da uzun sürebilir.

Kova burcu çok cana yakın bir arkadaştır. Zekice esprilerine karşı koymak mümkün değildir. Egosu ile hareket etmediği için tavırları ve konuşmaları sizi rahatsız etmez. Herkes kova burcu ile çok kolay sohbet edip düşüncelerini paylaşabilir. Bu nedenle çok sayıda arkadaşı vardır ve toplumsal sorunlardan bu sayede haberdar olabilir.

Kısaca Hava Grubu Burçları

İkizler Burcu: İnsanlığın nöronları arasında bilgi aktarıcı

Terazi Burcu: Dengeleyici

Kova Burcu: Sorun çıktığında sorunları gidericidir

Su Grubu Burçları Özellikleri ve Görevleri

su grubu burçları, hangi burçlar su grubunda yer alır

Su grubu burçları hangi burçlardır? Hangi burçlar su grubundadır ve neden su elementi ile ifade edilir? Su grubu burçlarının yaşamımızdaki görevleri ve özellikleri nelerdir?

Burçlar kuşağında bulunan 12 burç, özelliklerine göre farklı gruplara ayrılmıştır. Sahip oldukları özelliklere göre gruplar, elementlerle ifade edilirler. Her grup içerisindeki burçlar kendilerine has benzer özelliklere sahiptirler.

Bu gruplar Ateş, Toprak, Hava ve Su elementlerinin özellikleri gözönünde bulundurularak element adları ile sınıflandırılmışlardır.

Su Grubu Burçları

 • 1– Yengeç Burcu
 • 2– Akrep Burcu
 • 3– Balık Burcu

Su grubu burçları hayatın ruhsal, duygusal, sezgisel ve madde ötesi yanlarını temsil ederler. Diğer insanların neler hissettiklerini, neler düşündüklerini ve iç dünyalarını kolayca anlayabilirler. Bu sayede insanların doğal psikologları haline gelirler.

Su grubu burçları

 • derin duygular,
 • ruhsal durumlar ve
 • derin hislerle ilgilidirler.

Gözlemleyerek davranışların ve yüz ifadelerinin kaynaklarına kolayca inebilirler. Bir su grubu burcu ile birlikte iseniz neler hissettiğinizi söylemenize gerek kalmadan sadece yüz ifadenize bakarak anlayabilir ve sizi konuşturmaya çalışır.

Bu yönüyle su grubu burçları toplumun psikolojik, ruhsal ve ruhsal yetenekleri ile ilgilidirler. Su gibi derinlere inerek ruhun her yanına sızabilirler.

Ateş grubu, insanların dışa bakan yönünü, Toprak grubu üretkenliğini, Hava grubu iletişimi ve Su grubu burçları da insanların içe bakan ruhsal yönleri ile ilgilidirler.

Burçlar kuşağı Ateş grubu burcu olan Koç burcu ile başlar ve Su grubu burcu olan Balık burcu ile kapanır. Ego ile başlayan serüven tüm burçların birleşimi ile bütünlüğe ulaşır.

Yengeç Burcu ve Su Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Ay

Niteliği: Öncü

Temsil Ettiği Ev: 4. Ev (Aile ve Toplum Yaşamı)

Yengeç burcu su elementi özellikleri nelerdir?

Yengeç burcu su grubu burçları içerisinde ay etkisi ile yoğun duyguları ve sezgileri temsil eder. Ay etkisi ile tedirgin ve endişeli bir ruh haline sahiptir. Ruhsal sezgileri güçlüdür.

 • Aile,
 • çocuklar,
 • ev yaşamı,
 • geçmiş,
 • klasikler,
 • koleksiyonlar ve
 • insanda iz bırakan duygularla ile ilgilidir.

Bir yengeç burcuna bakarak nasıl fedakar bir anne veya baba olunabileceğini; ev işlerinin nasıl yapılacağı öğrenebilirsiniz. Mutfak yengeç burcunun sanatını icra ettiği yer gibidir.

Yengeç burcu toplumun en temel yapıtaşı olan aile ile ilgili olduğu için bu yapının korunabilmesi amacıyla hassasiyet, hassas olabilmesi için de tedirginlikle donatılmıştır. Sürekli bir şeyler olabileceği hissinden dolayı çocuklarını gözönünden ayırmaz. Evlendikten sonra yapacağı ilk şey ise bir ev sahibi olmak ve her ihtimale karşı zor durumlarda kullanabilmek için bankada para bulundurmaktır.

Her an herşey olabilir, sahip olunan herşey kaybedilebilir. Bunun için herşeyin bir yedeği ve garantisi olmalı. Herşey bir ihtiyaçtır, hiçbir şey atılmamalıdır. Yengeç burcuna göre duygusal mirası olan hiçbir eşya çöp değildir. Evet.. bu düşünceler yengeç burcunu sıkı bir koleksiyoncuya dönüştürür. Geleceğini her zaman garanti altında tutmaya çalışır. Birkaç gününü değil birkaç yılını emniyet altında görmek ister.

Su Grubu Burçları, Yengeç Burcu Öngörü ve Önsezi Yetenekleri

Yengeç burçları genellikle çok iyi öngörü yeteneği veya önsezi yeteneği ile donatılırlar. Yani bir olay olmadan önce olacakları hissedip görebilirler. Diğer burç grupları için bu durum çok sıradışı gelebilir. Özellikle insanların yeteneklerine göre eğitilmeleri terk edildiğinden bu yana, insanların madde ötesine bakan yönleri köreldiği için bu gibi olayların sadece filmlerde olabileceğinin düşünülmesi, ruhsal yetenekleri ortaya çıkmışsa yengeç burcunun kendisini anormal hissetmesine neden olabilir.

Bu ve benzeri yetenekler, Yengeç burcuna sahip olduğu ailesi ve geniş planda toplumu olası risklere karşı önceden uyarmak için verilmiştir.

Doğal halinde yengeç burcu, insanın ruhsal ve duygusal gelişiminden sorumludur. Bilinçli bir yengeç burcu öncelikle kendisinin sonrada çocuklarının yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışır ve bu yönde onların yetişmesini sağlar.

Yengeç burcu doğal olarak evcimendir. Sosyal ilişkileri ihtiyaçlarının ötesine geçmez. Öncü niteliğe sahip olmasından dolayı ailesini ve eşini yönlendirebilir. Eşine sadık ve güvenilirdir. Boğa burcu ile birlikte en iyi yemek yapabilen burçtur.

Akrep Burcu ve Su Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Mars ve Pluto

Niteliği: Sabit

Temsil Ettiği Ev: 8. Ev (Ölüm, Madde Ötesi ve Cinsellik)

Akrep burcu su elementi özellikleri nelerdir?

Akrep burcu sahip olduğu özelliklerle su grubu burçlarının lideri gibidir. Birbirlerini çok iyi tanırlar. Ruhsal enerji seviyesi akrep burcunda daha yoğun olduğu için akrep burcu ile daha uyumlu ve güvende olurlar.

Akrep burcu

 • yaşamın gizemli yanlarını,
 • madde ötesini,
 • ruhsal enerjileri,
 • cinsel yaşamı,
 • sonuca ulaşmayı ve
 • sırları temsil eder.

Görevi insanları ruhsal yönden harekete geçirmek, onları ruhsal yönden desteklemek, bilinmeyenleri ortaya çıkarmak ve bunun için gerektiğinde bilinmeyen yöntemlere başvurarak duyu organları dışında varolan yaşamın gizemlerini çözmektir.

Akrep burcu tıpkı koç burcu gibi Mars etkisi altındadır. Yüksek bir enerjiye sahiptir ve insana savaşçı bir özellik kazandırır. Koç burcu Mars enerjisini madde planında kullanırken Akrep burcu bu enerjiyi ruhsal alanda kullanır. Akrep burcu Pluto etkisi sürekli bir değişim ve dönüşüme sahiptir. Sabit niteliğe sahip olmasına rağmen ruhsal yönden kendisini ve çevresindeki insanları sürekli geliştirmeyi amaç edinir.

Akrep burcu yüz ifadeleri ile birlikte duygularını gizleyebilen bir burçtur. Çünkü insanları ruhsal yönden dönüştürüp geliştirecek bir insanın diğer insanlara iç dünyasını göstermemesi, zayıflıklarını hissettirmemesi gerekir. Her zaman güçlü görünmeye çalışır. Aşırı derecede gururludur ve inatçı yapısı ile kendisinden ödün vermez.

Diğer su grubu burçları gibi insanların iç yüzlerini sadece yüzlerine bakarak anlayabilir. Gözleri hipnotik bir etkiye sahiptir. Kendisine bakan bir insana ısrarla ve donuk bir yüz ifadesi ile bakmaya devam eder. Çok kısa sürede bir insanı ruhsal yönden güçlendirebilir veya çökertebilir.

Su Grubu Burçları, Akrep Burcu ve Gizemli Yapısı

Geceleri, yalnız kalmayı ve kendi kuralları ile yaşamayı sever. Diğer su grubu burçlarına nazaran daha sert bir yapıya sahiptir. Yengeç ve balık burcunun üzerine birkaç kat zırh geçirilmiş, duyguları da bu zırhın altına betonla gömülmüş gibidir.

Derin duygulara sahiptir ancak duygusal yönünü herkesin görmesini istemez. Duyguların sahte veya gerçek olduğunu çok kolay anlayabilir. Bir insanın gerçekten yardım istediğine emin olmuşsa ne pahasına olursa olsun yardımcı olur.

Ruhsal enerjilerini verimli kullanmayı öğrenemezse stresli, gergin ve sinirli bir ruh haline bürünür. Cinsel yaşam bu nedenle akrep burcu için son derece önemlidir. Bir alana kanalize edemediği enerjilerini ancak fiziksel aktiviteler veya cinsel yaşamla atabilir.

Akrep burcu cesaret, kararlılık ve bilinmeyeni çözme merakı ile korku sınırlarını zorlayarak karanlığın arkasını görmeye çalışır. Görüp elde ettiklerini ise diğer insanlara aktararak onları ruhsal yönden güçlendirmekte kullanır.

Balık Burcu ve Su Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Neptün

Niteliği: Değişken

Temsil Ettiği Ev: 12. Ev (Ruhsal aktiviteler, hayaller ve iç dünya)

Balık burcu su elementi özellikleri nelerdir?

Balık burcu insanların ruhsal şifacısı gibidir. Su grubu burçları arasında,

Balık burcu, insanların doğal ve hiçbir karşılık beklemeyen psikologları gibidir.

Balık burcu doğal bir telepati ve empati yeteneğine sahiptir. Çevresindekiler konuşmadan onları çok kolay bir şekilde anlayabilirler. Değişken niteliğe sahip olduğu için her ortama kolayca uyum sağlar ve herkesle çok kolay iletişim kurabilir ancak bu özelliği ruhsal hassasiyeti ile birleştiğinde ve insanların sorunları ile birebir ilgilendiğinde tüm negatif enerjileri de üzerine çeker. Kısa sürede bitkin düştüğü için sık sık dinlenmesi ve enerjisini toparlaması gerekir.

Su Grubu Burçları, Balık Burcu ve Karşılıksız Yardım

Balık burcu burçlar kuşağının son burcudur ve diğer tüm burçların birikimine de sahiptir. Yüksek empati yeteneğine sahiptir ve herkesi anlayabilir. Yardımseverdir. Yardımseverliği karşılıksızdır. Kendisinden önce gelen kova burcu da yardımseverdir ancak kova burcu insanların sorunları ile birebir ilgilenmez. Sorunları kökünden çözmeye çalışarak toplumsal çözümler üretmeye çalışır.

Balık burcu sahip olduğu derin duyguları ile ve ruhsal hassasiyetleri ile medyum özelliklerine sahiptir. Birçoğu farkında olmasa da doğuştan gelen telepati, öngörü ve önsezi yeteneklerine sahiptir. Sahip oldukları bu özellikleri verimli bir şekilde kullanmayı öğrendiklerinde kökeni bilinmeyen sorunlara çözüm üretme yeteneğine sahip olabilirler.

Kısaca Su Grubu Burçları

Yengeç Burcu: İnsanların duygusal yönleri

Akrep Burcu: Ruhsal enerjiler

Balık Burcu: Ruhsal sorunları ile ilgilidirler

Burç Grupları ve Uyumu

Her insanın doğum haritasında 12 ev bulunur ve uyumlu birliktelikler için bu evlerinde uyumlu olması gerekir. Ancak genel olarak burç grupları arasındaki uyumlara bakacak olursak,

Ateş grubu burçları (Koç burcu, Aslan burcu, Yay burcu), Hava grubu burçları (İkizler burcu, Terazi burcu, Kova burcu) ile

Toprak grubu burçları (Boğa burcu, Oğlak burcu, Başak burcu) ise, Su grubu burçları (Akrep burcu, yengeç burcu, balık burcu) ile uyumludurlar.

 

Ateş, Toprak, Hava ve Su Grubu Burçları

2 Aralık 2019

www.akreportal.com

“Ateş, Toprak, Hava ve Su Grubu Burçları” için 16 yanıt

çok teşekkürler çok değerli bir kaynak olmuş. Güneş burcum akrep, yükselenim ise boğa bu durumda benim için su grubu burçları mı daha uyumlu olur toprak grubu burçları mı?

Akrep burcu su grubu ve toprak grubu burçları ile uyumludur. Her iki grupla da astrolojik verilere göre uyum sağlayabilirsiniz. Ancak hiçbir zaman sadece güneş ve yükselen tek başına yeterli değildir. Duygularımızı belirten Ay konumu, Zihinsel aktivitemizi belirten Merkür, İletişimimi belirten 3. ev konumu, evlilik yaşamımızı belirten 7. ev konumu da önemlidir. Tüm bunlara aile eğitimi, çevre ve kendi edinimlerimizde eklenmelidir.

Ayrıntılar için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz.

Akrep Kadını Aşk Uyumu – Aşk Uyumunun Yüksek Olduğu Burçlar
Akrep Kadını Burç Uyumu – Akrep Kadını Hangi Burçlarla Uyumludur?

Hayır kesinlikle boga akrep uyumsuzdur. Toprak ve su elementi anlasamaz cevremdeki toprak burclarına bakarsam boga burcu olan terazilerle cok iyi anlasıyorlar.Zaten Boga akrep zıt burclardır.

Akrep Erkeği Boğa Kadını Uyumu
Akrep Kadını Boğa Erkeği Uyumu

Sadece güneş etkisine bakılarak net konuşmak doğru değil. Akrep: Mars-Pluto Boğa: Venüs. Gezegen etkilerinin birbirlerine karşı çekimi vardır. Ama doğum haritasında uyumu bozacak etkiler varsa inatçı yapıları ön plana çıkarsa uyuşmaları zordur. Uyumu bozacak açılarak ve konumlar bulunmadığı sürece Su ve Toprak grupları birbirlerinin üretkenliklerini artırırlar.

Ateş grubu içersinideki burçlar mesela koç ile aslan kendileri ile de uyumlu değil midir? Mutlaka hava grubu mu olmalı? Uyum konusunda elementlerin uyumu mu ön planda oluyor?

Element adları burçların genel özellikleri gözönünde bulundurularak gruplara vermiştir. Uyum konusunda benzer gruplar veya farklı gruplar kadar doğum haritasındaki 12 ev konumu da etkilidir. Özellikle 3. ev, 7. ev, Ay konumu, Merkür konumu gibi. Bu nedenle mükemmel olabilecek bir ilişkide de sorunlar yaşanabilir. Konuda genel kriterler belirtildi, çoğunlukla belirtilen uyum noktaları doğru sonuçlar doğurur ancak özel noktalarda eğitim, çevre, aile ve ev konumları da etkilidir.

Ben akrep burcuyum ama yükselenim aslan. Nasil özelliklere sahibim ve hangi burçlarla uyumlu olurum? Burcu aslan olub yukseleni akrep olan biriyle anlaşa bilirmiyim?

Güneş burcu iç dünyamızı, yükselen burç ise dışa yansıyan yönümüzü ifade eder. Düşünceleriniz, iç dünyanız, fikirleriniz, bireysel tutumunuz akrep burcu gibidir ama diğer insanlarla olan diyaloglarınızda aslan burcu özellikleri ön plana çıkar. Kendinizi akrep burcu olarak tanımlarsınız ama diğer insanlar sizin hal ve hareketlerinize bakarak aslan burcu özellikleri görebilir.

Akrep burcu olarak uyumlu olduğunuz burçlara Akrep Burcu İçin En Uygun Burçlar Hangileridir? konusundan bakabilirsiniz.

Güneş burcu aslan, yükseleni akrep olan birini sizin dengeleyiciniz olarak düşünebilirsiniz. Ancak uyum sadece güneş ve yükselen burçları ile ölçülmez. iletişim ve zeka yapımızı gösteren 3. ev, Merkür konumu, Duygusal dünyamızı gösteren ay konumu, evlilik evi olan 7. ev de etkilidir. Tüm bunların ne kadar uyumlu olduğunu ikinizin doğum haritasını karşılaştırarak ve açılara bakarak görebilisiniz. Bu haritalara kompozit veya birliktelik haritası adı verilir. Ayrıca Sinastri yani ilişki haritasını da kullanabilirsiniz. Farklı adlarla birliktelik uyumunuzu görebileceğiniz haritalar da çıkararak uyumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Unutmamanız gereken nokta ise haritalar bize ne kadar uyumlu olabileceğimizi gösterir ancak hayatımızı irademizle yönlendiririz. Uyumsuz noktalar da olabilir sabrederek ve sorun yaşanabilecek noktalarda nasıl hareket etmeniz gerektiğini ilişkinizin başında konuşup belirlerseniz tüm engeller sağlıklı bir iletişimle aşılabilir.

benim güneş burcum aslan ama yükselen ve alçalanımı çok merakediyorum. neşeli bir yapıya sahibim ve ne kadar üzgün olursam oluyum hep gülümserim. insanların hareketlerinden sorunlarını anlaya biliyorum. istersem de anında sessiz olabiliyorum. ama eğlence düşkünüyüm . hangi yükselen burç ve alçalan olduğumu söylermisimiz

Doğum tarihiniz: (gün-ay-yıl)
Doğum yeriniz: (il varsa ilçe)
Doğum saatiniz: (Tam doğum saati)

iletirseniz bilgi vereyim.

Asla burcu neşeli ve güleryüzlüdür. İnsanların ilgisini çekmek için herşeyi yapabilir. Ego merkezlidir. Sezgiselliğiniz su grubu etkisi ile ilgili olabilir. Tüm konumlara bakılması gerekir.

17.09.1989 yaklaşık saat 12:00 doğmuşum (Semerkand Özbekistan) çok merak ettim benim hakkımda ne diyebileceğınızı. Güzel hazırlanmış yazı))

Öz yurdumuzdan hoş geldiniz. Güzel sözleriniz için teşekkürler.

Ama “çok merak ettim benim hakkımda ne diyebileceğınızı” bu kısmını anlamadım. Başlıkta veya konuda “doğum bilgilerinizi gönderin sizin hakkınızda herşeyi söyleyelim” diye bir şey yazmışım gibi iddialı bir cümle olmamış mı bu yazdığınız? Üstelik bir akrep burcuna bunu yazdığınızda 🙂 Bir şey söyleyecekse de demez.

Doğum haritanızla ilgili özellikle merak ettiğiniz bir konu mu var?

Hoşbulduk:)) yok sizi hiç bir şekilde rencide etmek istemezdim yada yanliş birşey söylemek te, gerçekten güzel makale ve çok beğendim! Cidden merakta ediyorum benim hakkımda nasıl yorum yapabilirsiniz? mesela kariyerimde çok başarliyim ama özel hayatımda karşılaştığım insanlar hep yanlış nedense.

Doğum haritası yorumunu bir kez yaparsam sonu gelmez. Ancak kısaca şunu söyleyebiliriz. Sosyal iletişimimiz 3. evle, Arkadaş çevremiz ve diğer insanlarla olan ilişkilerimiz 11. evimizle ilgili. Büyük ihtimalle bu konumlarda olumsuz bir açı veya konum olabilir. Başak burcu olduğunuz için doğal olarak aşırı titiz ve eleştirel olursunuz. Bir başkasının abartmadığı durumları abartabilirsiniz. Başkasına göre sorun olmayan konular sizin analitik zihniniz için sorun olarak algılanabilir.

Dağınık bir ev hayal edebilir misiniz? Yerlere atılmış kağıtlar, toplanmamış bir yatak veya dağınık bir çalışma masası?

Şaşırtıcı gelebilir ama çok daganik biriyim hatta inanılmaz daganik, heryer temiz olması koşuluyla tabi)) ama sağlık konularında çok takıntılıyim mesela pandemi öncesi bile güne 20/30 defa ellerimi yıkayıp her yeri dizinfekte ediyordum.

Açılar ve ev konumları ile ilgili herkes farklı oranda etki alabilir. 6. Evinizde de başak etkisi varsa aşırı titiz; temizlik ve sağlık konusunda takıntılı olmanız normal.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DMCA compliant image